Športový deň 2015

Víťazi v súťažnej kategórii "Streľba zo vzduchovky"

1.miesto: RNDr.Jana Chrappová, PhD.

2.miesto: RNDr.Gustáv Murín,CSc.

3.miesto: Mgr.Michal Hubeňák

3.miesto: Mgr.Peter Bandura

 

 

 

Víťazi v kategórii "Preťahovanie lanom"

1.miesto: Katedra genetiky

2.miesto: Vedenie

3.miesto: Oddelenie pracovných ciest

3.miesto: Študijné oddelenie