Školenie pre prvákov

Milí študenti,

sme radi, že sa stávate súčasťou našej univerzity. Každý začiatok so sebou prináša rôzne očakávania, ale aj mnoho nových vecí a informácií. Aby ste sa cítili v tomto čase čo najkomfortnejšie Školiace stredisko CIT UK pre vás pripravilo online stretnutie, na ktorom sa dozviete základné informácie o UK, priblížime vám informačno-komunikačné systémy, ktoré budete počas vášho štúdia potrebovať. Zoznámime vás aj s priestormi MS Teams a Moodle, ktoré naši učitelia využívajú v dištančnej výučbe a dostanete mnoho ďalších zaujímavých, ale predovšetkým užitočných informácií. Stretnutie bude prebiehať 17.9.2021 (piatok) o 13:00 a ste na neho všetci srdečne vítaní. Nemusíte sa nikde registrovať, stačí sa priamo pripojiť pomocou linku v danom čase školenia:

17.9.2021 13:00 - 14:00 Zoznám sa s UK -  stretnutie s prvákmi - priame pripojenie

Tešíme sa na stretnutie s vami.

Mgr. Katarína Kánová, PhD.
vedúca
Univerzita Komenského v Bratislave 
Centrum informačných technológií 
Školiace stredisko
+421 2 9010 2005
katarina.kanovauniba.sk
web · portál IT služieb