ISIC karta pre študentov

Upozornenie pre študentov

Vážení študenti všetkých stupňov štúdia,

• s nástupom Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) do platnosti prebehlo prehodnotenie všetkých spracovaní osobných údajov, ktoré na Univerzite prebiehajú. Jedným z nich je aj vydávanie študentských preukazov s fyzickým a elektronickým komponentom (karta študenta ISIC)

• členstvo v CKM a zber súvisiacich súhlasov je tento rok potrebné urobiť pre všetkých študentov – deje sa elektronicky cez https://gdpr.uniba.sk  (prihlasuje sa cez univerzitné meno a heslo, teda rovnako ako do AISu)

• študentom bez platného členstva nesmie Univerzita vydať preukaz s vizuálom ISIC ani odovzdať prolongačnú (validačnú) známku

Vyzývame všetkých študentov, aby svoje súhlasy v systéme potvrdili čím skôr, aby si tak zabezpečili funkčnosť preukazu ISIC

Študijné oddelenie PriF UK, prif.souniba.sk