Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Výbor Geologickej sekcie

Vedúci sekcie: prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc.

Tajomník: doc. RNDr. Marianna Kováčová, PhD.

Predsedníctvo: prof. RNDr. Otília Lintnerová, CSc., prof. RNDr. Michal Kováč, DrSc., doc. Mgr. Renáta Fľaková, PhD., doc. RNDr. Renáta Adamcová, PhD., prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc., doc. RNDr. Roman Pašteka, PhD., doc. RNDr. Peter Matúš, PhD.; RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD.(bez hlasovacieho práva).

Rada pre pedagogiku: doc. RNDr. Marianna Kováčová, PhD. (predseda), RNDr. Peter Ružička, PhD., doc. Mgr. Peter Uhlík, PhD., doc. Mgr.Vladimír Greif, PhD., doc. RNDr. Andrej Mojzeš, CSc., RNDr. Martin Urík, PhD., doc. RNDr. Ondrej Ďurža, CSc. (bez hlasovacieho práva).

Rada pre vedu: prof. RNDr. Pavel Uher, CSc. (predseda), RNDr. Marek Bujdoš, PhD., doc. RNDr. Martin Bednarik, PhD., doc. Mgr. Peter Koděra,PhD., doc. RNDr. David Krčmář, PhD., RNDr. René Putiška, PhD., Mgr. Ján Schlögl, PhD., doc. RNDr. Peter Ivan, CSc. (bez hlasovacieho práva).

Zástupcovia študentov: Mgr. Tamás Csibri