Výbor Geologickej sekcie

Vedúci sekcie: prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc.

Tajomník: RNDr. Marianna Kováčová, PhD.

Predsedníctvo: prof. RNDr. Otília Lintnerová, CSc., prof. RNDr. Michal Kováč, DrSc., prof. RNDr. Miriam Fendeková, CSc., doc. RNDr. Renáta Adamcová, PhD., prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc., doc. RNDr. Roman Pašteka, PhD., doc. RNDr. Peter Matúš, PhD.; RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD. – bez hlasovacieho práva.

Rada pre pedagogiku: RNDr. Marianna Kováčová, PhD. (predseda), doc. Mgr. Renáta Fľaková, PhD., RNDr. Peter Ružička,PhD., doc. Mgr. Peter Uhlík, PhD., doc. Mgr.Vladimír Greif, PhD., RNDr. Andrej Mojzeš, CSc., RNDr. Martin Urík, PhD., doc. RNDr. Ondrej Ďurža, CSc. – bez hlasovacieho práva

Rada pre vedu: prof. RNDr. Pavel Uher, CSc. (predseda), RNDr. Marek Bujdoš, PhD., doc. RNDr. Martin Bednarik, PhD., doc. Mgr. Peter Koděra,PhD., doc. RNDr. David Krčmář, PhD., RNDr. René Putiška, PhD., doc. Mgr. Martin Sabol, PhD., doc. RNDr. Peter Ivan, CSc. – bez hlasovacieho práva

Zástupcovia študentov: Tamás Csibri, Bc., Mgr. Michal Šujan;