Výbor Geologickej sekcie

Vedúca geologickej sekcie

doc. RNDr. Marianna Kováčová, PhD.

Tajomníčka geologickej sekcie

doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.

Predsedníctvo

doc. RNDr. Marianna Kováčová, PhD.
doc. RNDr. Peter Matúš, PhD.
prof. RNDr. Martin Bednarik, PhD.
doc. Mgr. Peter Uhlík, PhD.

Rada študijných programov

doc. RNDr. Marianna Kováčová, PhD., predsedníčka rady
prof. RNDr. Dušan Plašienka, DrSc.
prof. RNDr. Roman Aubrecht, Dr.
prof. RNDr. Roman Pašteka, PhD.
prof. RNDr. Martin Bednarik, PhD.
prof. RNDr. Peter Koděra, PhD.
prof. RNDr. Monika Huraiová, PhD.
prof. RNDr. Daniela Reháková, CSc.
doc. Mgr. Rastislav Vojtko, PhD.
Bc. Jozef Bódi, študent
Mgr. Ema Nogová, študentka
Mgr. Martin Števko, PhD., Ústav vied o Zemi SAV, Bratislava
RNDr. Peter Malík, PhD., Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava
Mgr. Ľubomír Sliva, PhD., Nafta a.s., Bratislava

Rada pre vedu

prof. RNDr. Daniela Reháková, CSc.
prof. RNDr. Pavel Uher, CSc.
prof. RNDr. Martin Bednarik, PhD.
prof. RNDr. Peter Koděra, PhD.
prof. RNDr. Roman Aubrecht, Dr.

Grémium profesorov Geologickej sekcie

prof. RNDr. Anna Vozárová, DrSc., emeritná profesorka
prof. RNDr. Martin Chovan, CSc., emeritný profesor
prof. RNDr. Ivan Kraus, CSc., emeritný profesor
prof. RNDr. Rudolf Ondrášik, DrSc., emeritný profesor
prof. RNDr. Dušan Plašienka, DrSc.
prof. RNDr. Michal Kováč, DrSc.
prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc.
prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc.
prof. Mgr. Martin Sabol, PhD.
prof. RNDr. Daniela Reháková, CSc.
prof. RNDr. Pavel Uher, CSc.
prof. RNDr. Martin Bednarik, PhD.
prof. RNDr. Peter Koděra, PhD.
prof. RNDr. Roman Aubrecht, Dr.
prof. RNDr. Monika Huraiová, PhD.
prof. RNDr. Roman Pašteka, PhD.
doc. Mgr. Natália Hlavatá Hudáčková, PhD. (funkčné miesto profesor, pred vymenovaním)