Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Výbor Geologickej sekcie

Výbor geologickej sekcie na PriF UK pre funkčné obdobie 02/2019 – 01/2023

Vedúca geologickej sekcie
doc. RNDr. Marianna Kováčová, PhD.

Tajomníčka geologickej sekcie
doc. RNDr. Renata Fľaková, PhD.

Členovia predsedníctva
prof. RNDr. Otília Lintnerová, CSc.
prof. RNDr. Michal Kováč, DrSc.
prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc.
doc. RNDr. Roman Pašteka, PhD.
doc. RNDr. Renata Adamcová, PhD.
doc. RNDr. Renata Fľaková, PhD.
doc. RNDr. Peter Matúš, PhD.
RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD.*

Rada pre vedu
prof. RNDr. Zlatica Ženišová, CSc. (predsedníčka)
prof. RNDr. Daniela Reháková, CSc.
prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc.
prof. RNDr. Pavel Uher, CSc.
prof. RNDr. Edgar Hiller, PhD. *
doc. RNDr. Martin Bednarik, PhD.
doc. RNDr. Peter Koděra, PhD.
RNDr. Marek Bujdoš, PhD.

Rada pre pedagogiku
doc. Mgr. Natália Hlavatá Hudáčková, PhD. (predsedníčka)
doc. RNDr. Monika Huraiová, PhD.
doc. RNDr. David Krčmář, PhD.
doc. Mgr. Peter Uhlík, PhD. 
doc. Mgr. Vladimír Greif, PhD.
doc. RNDr. Andrej Mojzeš, PhD.
RNDr. Martin Urík, PhD.
Mgr. Tomáš Lánczos, PhD. *

Zástupca študentov
Mgr. Petronela Nováková

* bez hlasovacieho práva