Výbor Biologickej sekcie

Predseda Biologickej sekcie

doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.

Katedra antropológie

Doc. RNDr. Radoslav Beňuš, PhD. (Predseda Rady pre vedu)

RNDr. Michaela Dörnhöferová, PhD. (Rada pre pedagogiku)

RNDr. Eva Neščáková, CSc. (Rada pre vedu)

Katedra botaniky

doc. RNDr. Jana Ščevková PhD.

Doc. Mgr. Katarína Mišíková, PhD. (Rada pre vedu)

Doc. Mgr. Soňa Jančovičová, PhD. (Rada pre pedagogiku)

Katedra ekológie

Doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD.

RNDr. Pavel Beracko, PhD. (Rada pre vedu)

RNDr. Eva Záhorská PhD. (Rada pre pedagogiku)

Katedra fyziológie rastlín

Mgr. Michal Martinka, PhD.

Mgr. Viktor Demko, PhD. (Rada pre vedu)

RNDr. Zuzana Lukačová, PhD. (Rada pre pedagogiku)

Katedra genetiky

Prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc.

Doc. RNDr. Vladimíra Džugasová, PhD. (Rada pre vedu)

Doc. RNDr. Eliška Gálová, PhD.

(Predsedníčka Rady pre pedagogiku)

Katedra mikrobiológie a virológie

Prof. RNDr. Helena Bujdáková, CSc.

Doc. RNDr. Miroslava Šupolíková, PhD.

(Rada pre pedagogiku)

Doc. RNDr. Peter Kabát, CSc. (Rada pre vedu)

Katedra molekulárnej biológie

Doc. RNDr. Stanislav Stuchlík, PhD.

Doc. RNDr. Hana Drahovská, PhD. (Rada pre vedu)

Mgr. Andrej Ficek, PhD. (Rada pre pedagogiku)

Katedra zoológie

Doc. RNDr. Ján Kodada, CSc.

Doc. Mgr. Peter Vďačný, PhD., Dr.rer.nat. (Rada pre vedu)

Doc. RNDr. Eva Tirjaková, CSc. (Rada pre pedagogiku)

Katedra živočíšnej fyziológie a etológie

Prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc.

Doc. Mgr. Monika Okuliarová, PhD. (Rada pre vedu)

Doc. RNDr. Lucia Kršková, PhD. (Rada pre pedagogiku)

Katedra didaktiky prírodných vied

Doc. RNDr. Katarína Ušáková, CSc.

Doc. RNDr. Elena Čipková, PhD.

Zástupcovia študentskej komory akademického senátu fakulty

Michaela Kardohelyová

Bc. Emil Bečka

Andrej Feješ