Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra fyziológie rastlín

NOVINKY:

 

Termíny konania bakalárskych a magisterských štátnych skúšok v akademickom roku 2018/2019


Bakalárska štátna skúška - 19. 6. 2019 o 9:00 hod. v miestnosti B2-117a
 
Magisterská štátna skúška - 12. 6. 2019 o 8:00 hod. v miestnosti B2-117a

Študenti (Bc. aj Mgr. stupňa štúdia) majú povinnosť odovzdať záverečné práce v 3 vyhotoveniach a to 2x v tvrdej väzbe (1 ks do fakultnej knižnice, 1 ks do katedrálnej knižnice) a 1x v mäkkej väzbe (pre oponenta práce) + je na individuálnej dohode medzi študentom a školiteľom v akej verzii si záverečnú prácu ponechá školiteľ práce.

 

Témy Bc. prác pre akademický rok 2019/2020  

 

DEŇ FASCINÁCIE RASTLINAMI: Rastliny môžu pomôcť s očistením toxických území

 

Katedra fyziológie rastlín má špičkový tím experimentálnej biológie rastlín! 

 

O katedre

Pre študentov

Aktuálny zoznam študentov

Zamestnanci katedry

Podujatia

 

Email:  prif.kfruniba.sk