Katedra fyziológie rastlín

NOVINKY: 

 

Nová učebnica: Základy bioštatistiky. Sprievodca základnými štatistickými metódami pre biológovMgr. Zuzana Lukačová, PhD. , Bratislava: Ľubica Cibulková - LPC, 2022, 148 s., IBAN 978-80-973923-1-4. Dostupnosť učebnice: zuzana.lukacova@uniba.sk

 

Deň fascinácie rastlinami 2022

 

Fytoremediácie exkurzia 2022 [.pdf] 

 

Nové skriptá doc. Mgr. Viktora Demka, PhD. "Physcomitrium (Physcomitrella) patens - modelový organizmus v experimentálnej biológii rastlín".

 

Nová učebnica pre povinné predmety: 1. Molekulárna biológia rastlinnej bunky a 2. Bunkové a génové manipulácie vyšších rastlín: doc. Mgr. Boris Bokor, PhD. "Molekulárna biológia rastlín: Základné metódy a postupy. Bratislava: Mikula, 2021. - 110 s. ISBN 978-80-99987-01-3", dostupnosť skript: boris.bokor@uniba.sk

 

Fytoremediácie exkurzia 2021 [.pdf] 

 

Témy Bc. prác pre akademický rok 2022/2023

 

Termíny konania bakalárskych, magisterských a doktorandských štátnych skúšok v akademickom roku 2021/2022


Bakalárska štátna skúška - 20. 06. 2022 o 9:00 hod. v miestnosti B2-121 (náhradne v TEAMS).
 
Magisterská štátna skúška - 01. 06. 2022 o 8:00 hod. v miestnosti B2-117A (náhradne v TEAMS). Generálna skúška obhajob Mgr. záverečných prác bude 25. 05. 2022 od 9:00 hod. (B2-117A).

 

Študenti (Bc. aj Mgr. stupňa štúdia) majú štandardne povinnosť odovzdať záverečné práce v 3 vyhotoveniach a to: 

2x v tvrdej väzbe (1 ks do fakultnej knižnice, 1 ks do katedrovej knižnice)

1x v mäkkej väzbe (pre oponenta práce)

+ je na individuálnej dohode medzi študentom a vedúcim/vedúcou v akej verzii si záverečnú prácu ponechá vedúci/vedúca práce.

Pozor! V čase opatrení pre koronavírus sa riaďte pokynmi vedenia PRIF UK v BA.

Obhajoby dizertačných prác - 26. 08. 2022 o 10:00 hod. v AMOSe (pavilón B1 PRIF UK V BA); (náhradne v TEAMS).

 

 

RELÁCIA V RÁDIU REGINA 2020

 

DEŇ FASCINÁCIE RASTLINAMI 2019

 

DEK1, proteín, ktorý je kľúčom k pochopeniu vývinu rastlín 

http://vedanadosah.cvtisr.sk/protein-ktory-je-klucom-k-pochopeniu-vyvinu-rastlin

 

 

DEŇ FASCINÁCIE RASTLINAMI: Rastliny môžu pomôcť s očistením toxických území

 

Katedra fyziológie rastlín má špičkový tím experimentálnej biológie rastlín! 

 

O katedre

Pre študentov

Aktuálny zoznam študentov

Zamestnanci katedry

Podujatia

 

Email:  prif.kfruniba.sk