Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

Mgr. Monika Bathóová

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín
Doktorand (4.dFLR, denný)
Telefón
02/602 96 455
Miestnosť
B2-126
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Alžbeta Blehová, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 645
Miestnosť
B2-113
Poznámka
cytoskelet parazitických rastlín
Publikačná činnosť

Mgr. Boris Bokor, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 200
Miestnosť
B2-129
Publikačná činnosť

Mgr. Loriána Demecsová

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín
Doktorand (4.dBOT_CBR, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Viktor Demko, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

RNDr. Jana Kohanová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 512
Miestnosť
B2-128
Poznámka
stresová fyziológia rastlín
Publikačná činnosť

Mgr. Dominik Kostoláni

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín
Doktorand (2.dFLR, denný)
Telefón
02/602 96 200
Miestnosť
B2-129

Mgr. Ján Kováč, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Ing. Jana Kovariková

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 515
Miestnosť
B2-110
Publikačná činnosť

RNDr. Zuzana Lukačová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 458
Publikačná činnosť