Zamestnanci

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

Marko Bajus

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra fyziológie rastlín
1.dFLR_CHU

Mgr. Monika Bathóová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra fyziológie rastlín
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9455
B2-126

doc. RNDr. Alžbeta Blehová, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra fyziológie rastlín
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9645
B2-113
cytoskelet parazitických rastlín

Mgr. Boris Bokor, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra fyziológie rastlín
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9200
B2-129

doc. Mgr. Viktor Demko, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra fyziológie rastlín
docent vysokej školy, univerzity

Mgr. Lukáš Gímeš

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra fyziológie rastlín
laborant výskumu a vývoja

Mgr. Diana Hačkuličová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra fyziológie rastlín
2.dFLR_CHU

RNDr. Jana Kohanová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra fyziológie rastlín
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 2040
B2-128
stresová fyziológia rastlín

Mgr. Anna Kokavcová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra fyziológie rastlín
2.dFLR

Mgr. Dominik Kostoláni

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra fyziológie rastlín
4.dFLR
B2-129
[1] 2 3