Podujatia

21.05.2019  Prednáška z forénznej biológie

17.05.2019  Deň fascinácie rastlinami na PriF UK

1.-3.4.2019  Kurz Plant Cell, Developmental, and Molecular Biology

11.01.2019  Prednáška "Botanik v Antarktíde a Arktíde"

03.07.2019  Prednáška "Calcium dynamics and its regulated gene expression networks in Arabidopsis"

26.09.2019 Prednáška "Effect of heavy metals on plant cells"

13.11.2019 Prednáška "Horméza – pozitívne účinky stresu na rast a metabolizmus rastlín"

04.12.2019 Prednáška "Biofortification of crops for improved nutrition and health"

18.12.2019 Prednáška "Can symbiotic microorganisms aid plants under environmental pressure?"

2018

14.11.2018  Prednáška „Rastlinné biotechnológie v produkcii vybraných druhov drobného ovocia“

26.10.2018  Prednáška a vernisáž výstavy ku knihe Visual Guide to Plant Anatomy

29.06.2018  Prednáška „Quo vadis, SnRK1?"

02.05.2018  Prednáška z Forenznej medicíny

20.04.2018  Prednáška "Metal metabolism in plants"

19.03.2018  Cyklus prednášok v rámci predmetu „Introduction to Plant Molecular Biology“

14.03.2018 Prednáška "Evaluation of biochar for management of aluminium toxicity in acid soil."

<output>Prednáška "Evaluation of biochar for management of aluminium toxicity in acid soil."</output>

<output>Prednáška "Evaluation of biochar for management of aluminium toxicity in acid soil."</output>

2017

29.11.2017 Prednáška "Queensland: trópy Austrálie?"

15.11.2017 Prednáška Ako zlepšiť hospodárske vlastnosti rastlín?

05.10.2017 Prednáška “The mechanism and evolution of positional sensing and development in plants – solving the DEK1 pathway“

04.10.2017 Prednáška Environmental biotechnology: Bioremediation of heavy metals and other emerging technologies

18.08.2017 Prednáška The mechanism of heavy metal hyperaccumulation

15.-17.05.2017 Exkurzia Fytoremediácie 2017

18.05.2017 Prednášky "Fascinovaný svet rastlín"

03.05.2017 The role of cell wall monitoring receptors in heavy metal and traceelement perception / Prof. Dr. Marie-Theres Hauser, BOKU, Austria

11.04.2017 Prednáška o fenomike a genetických zdrojoch plodín