Prednáška "Horméza – pozitívne účinky stresu na rast a metabolizmus rastlín"

Katedra fyziológie rastlín PRIF UK

v spolupráci so Slovenskou botanickou spoločnosťou pri SAV

pozývajú na prednášku

RNDr. Beáty Piršelovej, PhD.
z Univerzity Konstantina Filozofa v Nitre

"Horméza – pozitívne účinky stresu na rast a metabolizmus rastlín"

v stredu 13.11.2019 o 13:30 h

v miestnosti B2-117 v priestoroch Katedry fyziológie rastlín.

Teším sa na stretnutie.

Marek Vaculik
marek.vaculikuniba.sk
Katedra fyziológie rastlín PriF UK

Plagát

Plagát  [.pdf]  [.jpg]