2019/01/11 Prednáška "Botanik v Antarktíde a Arktíde"

Katedra fyziológie rastlín Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave

v spolupráci so Slovenskou botanickou spoločnosťou pri SAV

si Vás dovoľujú pozvať na prednášku

„Botanik v Antarktíde a Arktíde“

11. január 2019 o 12:00 hod.

Prírodovedecká fakulta UK, miestnosť Amos

Prednášajúci: Prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc., Katedra botaniky, Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice

Za organizátorov:

Marek Vaculik, marek.vaculikuniba.sk

Plagát

Plagát   [.pdf]   [.jpg]