Deň fascinácie rastlinami na PriF UK

Katedra fyziológie rastlín Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave

v spolupráci so Slovenskou botanickou spoločnosťou pri SAV

si Vás dovoľujú pozvať pri príležitosti piateho medzinárodného

"Dňa fascinácie rastlinami 18. máj 2019"

na podujatie s názvom

„Deň fascinácie rastlinami 2019 na Prírodovedeckej fakulte UK“

Kedy: piatok 17. mája 2019 od 10:30

Kde: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave,  miestnosť B1-301

Miestnosť bude zvolená (upravená) podľa počtu účastnikov (zaregistrovaných základných a stredných škôl).

Program:

1. séria krátkych zaujímavých prednášok zo života rastlín

Prof. Alexander Lux: Ako prežiť v polopúšti: kaktusy a iné sukulenty

Dr. Michal Martinka: Opál – jeho výskyt a úloha v rastlinách

Dr. Viktor Demko: Evolučné špecifiká vývoja rastlín

Doc. Marek Vaculík: Fytoremediácie alebo ako nám pomôžu rastliny vyčistiť kontaminované územia

Doc. Milan Baláž (Masarykova Univerzita v Brne): Prečo je mykoríza dôležitá pre orchidey

2. prehliadka priestorov Katedry fyziológie rastlín

(kultivačné komory, mikroskopy, laboratóriá)

Podujatie je primárne určené pre žiakov a študentov základných a stredných škôl, no vítaní sú všetci, ktorí sa chcú fascinovať svetom rastlín.

Kontakt na osobu, ktorá akciu koordinuje:

Doc. Marek Vaculík
marek.vaculikuniba.sk
Katedra fyziológie rastlín PriF UK

V prípade záujmu väčších skupín (žiaci ZŠ, SŠ a pod.) kontaktujte, prosím, organizátorov vopred.

Tešíme sa na Vás!

Kliknite sem a fotka (koláž fotiek) sa zväčší.

priečny rez koreňom ciroku Autor: prof. RNDr. Alexander Lux CSc.
priečny rez koreňom tekvice Autor: prof. RNDr. Alexander Lux CSc.

 

Ďalšie podujatia k svetovému Dňu fascinácie rastlinami nájdete na webe https://plantday18may.org/

Prečítajte si výsledky výskumu S očistením toxických území môžu pomôcť rastliny

Fascinácia rastlinami 2019 v Prírodovednom múzeu

od 17. 5. 2019 do 15. 6. 2019

Unikátna kolekcia obrázkov pripravená v spolupráci Katedry fyziológie rastlín Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Ústavu experimentálnej biológie Prírodovedeckej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne je výberom obrázkov z bilingválnej česko-anglickej učebnice autorov Alexander Lux a kolektív "Obrazový průvodce anatomií rostlin/ Visual Guide to Plant Anatomy".

Návštevníci sa môžu zoznámiť s neznámymi, ale za to fascinujúcimi pohľadmi do vnútra rastlinného tela získanými s využitím celej škály mikroskopických techník."

Bližšie informácie - Fascinácia rastlinami v Prírodovednom múzeu