Prednáška „Calcium dynamics and its regulated gene expression networks in Arabidopsis“

Slovenská botanická spoločnosť pri SAV
v spolupráci s Centrom biológie rastlín a biodiverzity SAV
a Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave

si Vás dovoľujú pozvať na prednášku s názvom

„Calcium dynamics and its regulated gene expression networks in Arabidopsis“

03. júl 2019 o 13:00

Prírodovedecká fakulta UK, miestnosť AMOS

Prednášajúci: Prof. Dr. Shengcheng Han
Beijing Normal University
& Beijing Key Laboratory for Gene Resources and Molecular Development, China

Pozvánka [.pdf]

Shengcheng Han CV  [.pdf]

Za organizátorov
Marek Vaculík
marek.vaculikuniba.sk
Katedra fyziológie rastlín