Prednáška "Can symbiotic microorganisms aid plants under environmental pressure?"

Katedra fyziológie rastlín PRIF UK

v spolupráci so Slovenskou botanickou spoločnosťou pri SAV

pozýva na prednášku

Dr. Piotra Rozpadeka
z Malopołska Centre of Biotechnology, Jagiellonian University in Krakow, Poland

na tému:

"Can symbiotic microorganisms aid plants under environmental pressure?"

18.12.2019, o 13:00 v miestnosti PLUS na Prirodovedeckej fakulte UK v Bratislave.

Marek Vaculik
marek.vaculikuniba.sk
Katedra fyziológie rastlín PRIF UK

Plagát

Plagát   [.jpg]  [.pdf]