Prednáška z forénznej biológie

Katedra fyziológie rastlín

Vás srdečne pozýva na prednášku

MUDr. Norberta Moravanského, PhD.

uznávaného forénzneho špecialistu a súdneho lekára,

v rámci predmetu Forénzna biológia rastlín a živočíchov

Kedy: 21.5.2019 o 16:30 h 

Kde: v miestnosti B1-307

Za organizátorov

Marek Vaculík
marek.vaculikuniba.sk
Katedra fyziológie rastlín
Prírodovedecká fakulta
Univerzity Komenského v Bratislave