Prednáška "Effect of heavy metals on plant cells"

V mene Katedry fyziológie rastlín PRIF UK

a Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV

by som Vás rád pozval na prednášku

Prof. Dr. Thomasa Sawidisa

na tému: "Effect of heavy metals on plant cells"

dňa 26.09.2019 o 10:30 hod.

na pôde Prírodovedeckej fakulty UK v miestnosti PLUS.

Teším sa na stretnutie.

Marek Vaculik, marek.vaculikuniba.sk
Katedra fyziológie rastlín PriF UK

Plagát

Plagát  [.jpg]  [.pdf]