Prednáška "Biofortification of crops for improved nutrition and health"

Katedra fyziológie rastlín PRIF UK

v spolupráci so Slovenskou botanickou spoločnosťou pri SAV

si Vás dovoľujú pozvať na prednášku

Prof. Dr. Marty Vasconcelos z Catholic University of Porto, Portugal

na tému:

"Biofortification of crops for improved nutrition and health"

04.12.2019 o 11:30 h

v miestnosti PLUS na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.

Plagát

Plagát  [.jpg]  [.pdf]

 

 

Kontakt na organizátora

Teším sa na stretnutie.

Marek Vaculík, marek.vaculikuniba.sk
Katedra fyziológie rastlín PriF UK v Bratislave