05.10.2017 Prednáška “The mechanism and evolution of positional sensing and development in plants – solving the DEK1 pathway“

Plagát [ .pdf]

Katedra fyziológie rastlín Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave

v spolupráci so Slovenskou botanickou spoločnosťou pri SAV

si Vás dovoľujú pozvať na prednášku s názvom

“The mechanism and evolution of positional sensing and development in plants – solving the DEK1 pathway “

Kedy: 05. október 2017 o 13:00 hod.

Kde: Prírodovedecká fakulta UK, miestnosť PLUS (B1-322)

Prednášajúci

Dr. Viktor Demko
Department of Plant Sciences, Norwegian University of Life Sciences, Ås, Norway & Department of Plant Physiology, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, Slovakia

Kontakt

Vaculík Marek, marek.vaculikuniba.sk
Katedra fyziológie rastlín