11.04.2017 Prednáška o fenomike a genetických zdrojoch plodín

Kedy: utorok 11.4.2017 o 14:00 hod. Kde: v miestnosti PLUS (B1-322) PriF UK

Katedra fyziológie rastlín PriF UK

a Fyziologická sekcia Slovenskej botanickej spoločnosti

Vás srdečne pozývajú na prednášku s názvom:

„Inovatívne fenomické prístupy hodnotenia genetických zdrojov plodín

pre zlepšovanie produkcie, kvality a adaptability na klimatické extrémy“

Prednášajúcim je prof. Ing. Marián Brestič, CSc.
z Katedry fyziológie rastlín,
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov,
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovensko.

Kedy: utorok 11.4.2017 o 14:00 hod.

Kde: na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave v miestnosti PLUS (B1-322).

Za organizátorov:

Marek Vaculik, vaculikfns.uniba.sk

Katedra fyziológie rastlín PriF UK