Prednášky profesora Liama Dolana

26.4. (pondelok) až 29.4. (štvrtok) vždy so začiatkom o 10:00 hod.

Važení študenti, kolegyne, kolegovia

V mene Katedry fyziológie rastlín si Vás dovoľujem pozvať na sériu prednášok profesora Liama Dolana z viedenského Gregor Mendel Institute of Molecular Plant Biology.

https://www.oeaw.ac.at/gmi/research/research-groups/liam-dolan

Nosnou témou prednášok je evolúcia mechanizmov rezistencie voči herbicídom a vývoj novej generácie herbicídov.

Prednášky sa uskutočnia prostrednícvom MS TEAMS v dňoch 26.4. (pondelok) až 29.4. (štvrtok) vždy so začiatkom o 10:00 hod.

Prof. Liam Dolan je svetovo uznávaným expertom v oblasti vývinovej a evolučnej biológie rastlín. Jeho práce už desaťročia publikuje vo vynikajúcich vedeckých časopisoch ako Current Biology, PNAS, či Nature. Niekoľko rokov bol vedúcim Department of Plant Sciences na Univerzite v Oxforde. Je zakladateľom technologickej spoločnosti, ktorá sa venuje vývoju novej generácie herbicídov s cieleným mechanizmom účinku.

https://www.moa-technology.com/

Prednášky sú primárne určené pre študentov na všetkých stupňoch, no pevne verím, že vzľadom k aktuálnym témam budú zaujímavé aj pre širšiu akademickú verejnosť.

Témy prednášok:

  1. The evolution of antibiotic resistance and glyphosate resistance are challenges for medicine and agriculture
  2. Herbicides that control weeds in agriculture have different modes of action
  3. Multiple mechanisms of herbicide resistance evolved in farmers' fields
  4. How do we discover new mechanisms of resistance?

kód na pripojenie k TEAMS: ulvun73

Online linka na MS teams meeting

S pozdravom,

Viktor Demko
Katedra fyziológie rastlín

Dear students, dear colleagues

On behalf of the Department of Plant Physiology, I would like to invite you for series of lectures given by prof. Liam Dolan from Gregor Mendel Institute of Molecular Plant Biology in Vienna.

https://www.oeaw.ac.at/gmi/research/research-groups/liam-dolan

The main topic of the lectures is herbicides and the evolution of resistance mechanisms to herbicides. 

The lectures will be held via MS TEAMS from Monday, April 26 to Thursday Apr 29, starting each day at 10:00.

Prof. Liam Dolan is a world-renowned expert in plant developmental and evolutionary biology. His works are published in excellent scietific journals such as Current Biology, PNAS or Nature. He was head of the Department of Plant Sciences at the University of Oxford. He founded spin-out technological company focusing on research and development of the new generation of herbicides with targeted mode of action.

https://www.moa-technology.com/

The lectures are primarily aimed for Bc, MSc and PhD students, but given the highly relevant topic for many fields, I am sure they’ll be interesting for broader audience.

Lectures:

  1. The evolution of antibiotic resistance and glyphosate resistance are challenges for medicine and agriculture
  2. Herbicides that control weeds in agriculture have different modes of action
  3. Multiple mechanisms of herbicide resistance evolved in farmers' fields
  4. How do we discover new mechanisms of resistance?

code to join the TEAMS: ulvun73

Online link MS teams meeting

All the best,

Viktor Demko