18.05.2017 Prednášky "Fascinujúci svet rastlín"

Katedra fyziológie rastlín
a Katedra botaniky
Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave
v spolupráci so Slovenskou botanickou spoločnosťou pri SAV
a EPSO – European Plant Science Organisation

si Vás dovoľujú pozvať na akcie v rámci

Dňa fascinácie rastlinami

18. máj 2017

V rámci popularizácie ríše rastlín pripravujeme pre Vás nasledovný program:

Fascinujúci svet rastlín

Kde a kedy: Prírodovedecká fakulta UK, miestnosť B1-307 o 10:00 – 11:30 hod.

Krátko o akcii: Séria troch krátkych prednášok o zaujímavostiach z rastlinnej ríše, napr. o kaktusoch, sukulentoch a ich spôsobe života, o peli ako významnej zložke životného prostredia, hyperakumulátoroch kovov a ako sa dajú rastliny využiť pri remediácii kontaminovaných pôd.

Kontakt na osobu, ktorá akciu koordinuje:

Dr. Marek Vaculík
vaculikfns.uniba.sk
+421 2 602 96 648
www.plantday.org

V prípade záujmu väčších skupín (žiaci ZŠ, SŠ a pod.) kontaktujte, prosím, organizátorov vopred.

Tešíme sa na Vás!

Kliknite sem a fotka (koláž fotiek) sa zväčší.