15.11.2017 Prednáška Ako zlepšiť hospodárske vlastnosti rastlín?

Katedra fyziológie rastlín PRIF UK

v spolupráci s Fyziologickou sekciou Slovenskej botanickej spoločnosti (SBS)

si Vás dovoľujú pozvať na prednášku

v rámci pravidelných seminárov SBS

15.11.2017 o 13:00 hod.

prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.

Katedra biotechnológií, Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava, Slovensko

Téma: "Ako zlepšiť hospodárske vlastnosti rastlín?"

Miesto: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, miestnosť B2-117

Teším sa na stretnutie.

Marek Vaculik
marek.vaculikuniba.sk
Katedra fyziológie rastlín PriF UK

Plagát [.pdf]