29.11.2017 Prednáška "Queensland: trópy Austrálie?"

Katedra fyziológie rastlín PRIF UK

v spolupráci s Fyziologickou sekciou Slovenskej botanickej spoločnosti (SBS)

si Vás dovoľujú pozvať na prednášku

v rámci pravidelných seminárov SBS

29.11.2017 o 13:00 hod.  

doc. Mgr. Andrej Pavlovič, PhD.

Katedra biofysiky, Přírodovĕdecká fakulta, Universita Palackého v Olomouci, Česká republika
& Katedra fyziológie rastlín, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko

Téma: "Queensland: trópy Austrálie?"

Miesto: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, miestnosť AMOS

Plagát

Plagát   [ .jpg ]   [ .pdf ]

Kontakt

Marek Vaculík
marek.vaculikuniba.sk
Katedra fyziológie rastlín PriF UK