04.10.2017 Prednáška Environmental biotechnology na Katedre fyziológie rastlín

Plagát [ .pdf]

Katedra fyziológie rastlín Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave

v spolupráci so Slovenskou botanickou spoločnosťou pri SAV

si Vás dovoľujú pozvať na prednášku s názvom

“Environmental biotechnology: Bioremediation of heavy metals and other emerging technologies“

Kedy: 04. október 2017 o 13:00 hod.

Kde: Prírodovedecká fakulta UK, miestnosť B2-117

Prednášajúci

Dr. Dalila Castillo Nava
Institute of Biotechnology, Faculty of Biological Sciences,
Autonomous University of Nuevo León, Mexico

Kontakt

Vaculík Marek, marek.vaculikuniba.sk
Katedra fyziológie rastlín