2018/03/04 Prednáška "Evaluation of biochar for management of aluminium toxicity in acid soil."

Katedra fyziológie rastlín PriF UK

v spolupráci s Fyziologickou sekciou Slovenskej botanickej spoločnosti pri CBRB SAV

Vás pozýva na prednášku s názvom:

"Evaluation of biochar for management of aluminium toxicity in acid soil."

Prednášajúci:

MSc. Rajpal Shetty

Department of  Soil Science & Agricultural Chemistry, University of Agricultural Sciences, G.K.V.K, Bangalore, India &

Department of Plant Physiology, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, Slovakia

Prednáška bude v stredu 14.3.2018 o 13:30 hod.

na Prirodovedeckej fakulte UK v Bratislave, miestnosť Plus (B1-322).

Plagát v PDF formáte

Kontakt

Marek Vaculik, marek.vaculikuniba.sk

Katedra fyziológie rastlín PriF UK