2018/10/26 Prednáška a vernisáž výstavy ku knihe Visual Guide to Plant Anatomy

Fyziologická sekcia Slovenskej botanickej spoločnosti pri CBRB SAV

v spolupráci s Katedrou fyziológie rastlín PRIF UK

Vás srdečne pozýva na prednášku s nazvom:

Visual Guide to Plant Anatomy 

Obrazový pruvodce anatomii rostlín

vernisáž výstavy ku knihe s rovnomenným názvom a jej predstavenie.

Prednášajúcim je Prof. RNDr. Alexander Lux, CSc. z Katedry fyziológie rastlín Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.

Akcia sa uskutoční v piatok 26.10.2018 o 10:00 hod. v prezentačnom centre AMOS na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.

Marek Vaculik
marek.vaculikuniba.sk
Katedra fyziologie rastlín PRIF UK
Fyziologicka sekcia SBS

Plagát

Plagát [.pdf]

Fotka

Prof. RNDr. Alexander Lux, CSc. z Katedry fyziológie rastlín Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave  [.jpg]