2018/03/19 Cyklus prednášok v rámci predmetu „Introduction to Plant Molecular Biology“

Katedra fyziológie rastlín PriF UK

Vás pozýva na cyklus prednášok a seminárov-diskusií

Prednášajúci:

Prof. Philip J. White

The James Hutton Institute

Dundee – Scotland

v rámci predmetu „Introduction to Plant Molecular Biology“.

Cyklus začína – v pondelok 19.III. 2018 o 10,00 v CPS+ (B-I)

Predpokladaný program (ktorý sa spresní na prvej prednáške) obsahuje nasledujúce časti:

1. Introductory Lecture

2. Principles of Plant Mineral Nutrition

3. Concepts of Relatedness

4. Discrete Traits of Nutrient Capture  and Continuous Traits of Mineral Composition

5. A Botanical Journey Through The Ionome

6. Hyperaccumulation of Mineral Elements

7. Scientific Writing

Tešíme sa na stretnutie.

Za organizátorov

Alexander Lux, alexander.luxuniba.sk