Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

2018/05/02 Prednáška z Forenznej medicíny

Katedra fyziológie rastlín

Vás pozýva na prednášku z Forenznej medicíny

v rámci predmetu Forenzná biológia rastlín a živočíchov.

Vítaní sú všetci študenti aj záujemci z radov zamestnancov.

Prednášajúci: MUDr. Norbert Moravanský, PhD.

súdny lekár, znalec
Ústav súdneho lekárstva LF Uk v Bratislave

a hlavný konzultant znaleckého ústavu
Inštitút forenzných medicínskych expertíz s.r.o.

Termín: streda 2. mája 2018 od 16.30 - 18.00

v prezentačnom centre Amos

Za Katedru fyziológie rastlín s úctou Alexander Lux, alexander.luxuniba.sk