2018/06/29 Prednáška „Quo vadis, SnRK1?"

Katedra fyziológie rastlín PRIF UK

a Fyziologická sekcia Slovenskej botanickej spoločnosti
pri Centre biológie rastlín a biodiverzity SAV

Vás pozýva na prednášku s názvom:

„Quo vadis, SnRK1?"
 
Kedy: piatok 29.06.2018 o 10:00 hod.

Kde: v miestnosti B2-117

Prednášajúci

Dr. Nicolás E. Blanco

CEFOBI - Centre of Photosynthetic and Biochemical Studies
Faculty of Biochemical Science and Pharmacy
Rosario National University, Santa Fe, Argentina

&

Institute of Botany, Plant Science and Biodiversity Centre
Slovak Academy of Sciences
Bratislava, Slovakia

Za organizátorov

Marek Vaculik
marek.vaculikuniba.sk
Katedra fyziológie rastlín PRIF UK