2018/04/20 Prednáška "Metal metabolism in plants"

Katedra fyziológie rastlín PRIF UK

v spolupráci s Fyziologickou sekciou Slovenskej botanickej spoločnosti pri CBRB SAV

Vas pozýva na prednášku s názvom:

"Metal metabolism in plants."

Prednášajúci: Prof. Dr. Hendrik Küpper

Biology Center of the Czech Academy of Sciences,
Institute of Plant Molecular Biology,
Department  of Plant Biophysics and Biochemistry

&

University of South Bohemia,
Department of Experimental Plant Biology,
České Budějovice, Czech  Republic

Prednáška bude v piatok 20.4.2018 o 10:00 hod.

na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, miestnosť Plus (B1-322).

Teším sa na stretnutie.

Marek Vaculik
marek.vaculikuniba.sk
Katedra fyziológie rastlín PRIF UK

Plagát

Plagát  [.jpg]   [.pdf