2018/11/14 Prednáška „Rastlinné biotechnológie v produkcii vybraných druhov drobného ovocia“

Katedra fyziológie rastlín Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave

v spolupráci so Slovenskou botanickou spoločnosťou pri SAV

si Vás dovoľujú pozvať na prednášku s názvom

„Rastlinné biotechnológie v produkcii vybraných druhov drobného ovocia“

14. novembra 2018 o 13:30 hod.

Prírodovedecká fakulta UK, miestnosť Plus

Prednášajúci: RNDr. Alena Gajdošová, CSc.

Ústav genetiky a biotechnológii rastlín, Centrum biológie rastlín a biodiverzity, Slovenská akadémia vied, Nitra

Za organizátorov

Marek Vaculík
marek.vaculikuniba.sk
Katedra fyziológie rastlín PRIF UK
Fyziologická sekcia Slovenskej botanickej spoločnosti

Plagát

Plagát   [.pdf]   [.jpg]