Aktuálny zoznam študentov

Bc. stupeň štúdia

Nikola Tartaľová

Alžbeta Vitteková

Gabriela Bodová

1. ročník Mgr. stupňa štúdia

Bc. Nicol Dostálová

Bc. Sebastián Zoltán Szabados

Bc. Ingrid Zriniová 

Bc. Andrea Mináriková

Bc. Mário Janík

Bc. Jaroslav Levík

2. ročník Mgr. stupňa štúdia

Bc. Elena Bitterová

Bc. Lukáš Gímeš

Bc. Eva Šatková

Bc. Martina Šuleková

Bc. Dalibor Novokmet

Bc. Mariia Viacheslavnina Khovrych 

Doktorandi

Mgr. Dominik Kostoláni

Mgr. Anna Kokavcová 

Mgr. Adriana Mišúthová

M.Sc. Alain Shumbusho