Prírodovedecká fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Aktuálny zoznam študentov

Bc. stupeň štúdia

Júlia Florková

Anna Kokavcová

Tibor Nagy

Javier Villasante

 

1. ročník Mgr. stupňa štúdia

Bc. Demčáková Nina

Bc. Janikovičová Simona

Bc. Valéria Kročková

Bc. Murín Matúš

Bc. Renčko Ján

Bc. Vojteková Kristína

 

2. ročník Mgr. stupňa štúdia

Bc. Zuzana Deverová

Bc. Petra Gašpárková

Bc .Jakub Janič

Bc. Dominik Kostoláni

Bc. Andrej Pinkalský

Bc. Giovanna Salvatierra Gutiérrez

Bc. Kristína Šípošová

Bc. Karina Šírová

Bc. Norbert Zlámal

 

Doktorandi

RNDr. Michaela Saganová

Mgr. Michaela Libiaková 

Mgr. Peter Kaštier

Mgr. Ján Kováč

Mgr. Monika Bathóová