Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuálny zoznam študentov

Bc. stupeň štúdia

Esther Čermáková

Anna Šoltýsová

Dominika Šutá

Nicolette Valková

Hilda Vaňeková 

 

1. ročník Mgr. stupňa štúdia

Bc. Júlia Florková

Bc. Anna Kokavcová

Bc. Katarína Molnárová

Bc. Adriana Mišúthová

 

2. ročník Mgr. stupňa štúdia

Bc. Demčáková Nina

Bc. Gutiérrez Salvatierra Giovanna

Bc. Janikovičová Simona - prerušené štúdium

Bc. Valéria Kročková

Bc. Murín Matúš

Bc. Renčko Ján

Bc. Vojteková Kristína

Bc. Norbert Zlámal

 

Doktorandi

Mgr. Peter Kaštier

Mgr. Ján Kováč

Mgr. Monika Bathóová

Mgr. Dominik Kostolani

M.Sc. (Agri.) Rajpal Shetty