Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov

bývalý Geologický ústav

Zamestnanci

 

 

Miestnosť

Room

Klapka

Ext.

Telefónne číslo (VoIP)

Phone

Riaditeľ ústavu/Head:

doc. RNDr. Peter Matúš, PhD.

G-406

280

+421 2 9014 9280

ORCiDorcid.org/0000-0003-4691-6324
Researchgateresearchgate.net/profile/Peter-Matus-2
Zástupca riaditeľa ústavu/Deputy:

doc. RNDr. Martin Urík, PhD.

G-413

392

+421 2 9014 9392

ORCiDorcid.org/0000-0001-7998-7992
Researchgateresearchgate.net/profile/Martin-Urik

Sekretariát/Secretariat:

Ingrid Bubeníková

G-413

289

+421 2 9014 9480

Ďalší zamestnanci/Other employees

Mgr. Katarína Balíková, PhD.

G-402

291

+421 2 9014 9291

RNDr. Marek Bujdoš, PhD.

G-404

290

+421 2 9014 9290

Mgr. Eva Duborská, PhD.

G-431

557

+421 2 9014 9557

Mgr. Bence Farkas, PhD.

G-413

392

+421 2 9014 9392

RNDr. Ingrid Hagarová, PhD.

G-404

287

+421 2 9014 9287

doc. Mgr. Marek Kolenčík, PhD.

G-409

291

+421 2 9014 9291

Mgr. Pavol Littera, PhD.

G-409

291

+421 2 9014 9291

Mgr. Michaela Matulová, PhD.

G-413

2150

+421 2 9014 2150

prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.

G-409

291

+421 2 9014 9291

Mgr. Lucia Nemček, PhD.

G-409

291

+421 2 9014 9291

Mgr. Martin Šebesta, PhD.

G-431

2114

+421 2 9014 2114

Mgr. Jakub Urík, Ph.D.

G-413

392

+421 2 9014 9392

doc. Mgr. Tomáš Vaculovič, Ph.D.

G-413

392

+421 2 9014 9392

Doktorandi/PhD Students

Ing. Veronika Cyprichová

G-413

392

+421 2 9014 9392

Mgr. Veronika Durdyová

G-413

289

+421 2 9014 9289

Mgr. Zuzana Goneková

G-413

289

+421 2 9014 9289

Mgr. Sindy Kurtínová 

G-413

289

+421 2 9014 9289

Mgr. Lukáš Pašteka

G-402

394

+421 2 9014 9394

Mgr. Lenka Urbánová

G-413

289

+421 2 9014 9289

Mgr. Silvia Vyhnáleková

G-413

289

+421 2 9014 9289

Technici/Technicians

Miroslav Vančo

G-411

292

+421 2 9014 9292

Martina Zemanová

G-402

394

+421 2 9014 9394