Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov

bývalý Geologický ústav

Zamestnanci

Miestnosť

Room

Klapka

Ext.

Telefónne číslo (VoIP)

Phone

Riaditeľ ústavu/Head:

doc. RNDr. Peter Matúš, PhD.

G-406

280

+421 (02) 60296 280

Zástupca riaditeľa ústavu/Deputy:

RNDr. Martin Urík, PhD.

G-413

392

+421 (02) 60296 392

Sekretariát/Secretariat:

Ingrid Bubeníková

G-413

289

+421 (02) 60296 289

Ďalší zamestnanci/Other employees

RNDr. Marek Bujdoš, PhD.

G-404

290

+421 (02) 60296 290

Mgr. Eva Duborská, PhD.

G-431

557

+421 (02) 60296 557

RNDr. Ingrid Hagarová, PhD.

G-404

287

+421 (02) 60296 287

Mgr. Marek Kolenčík, PhD.

G-409

291

+421 (02) 60296 291

Mgr. Pavol Littera, PhD.

G-409

291

+421 (02) 60296 291

prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.

G-409

291

+421 (02) 60291 291

Mgr. Lucia Nemček, PhD.

G-409

291

+421 (02) 60296 291

Mgr. Martin Šebesta. PhD.

G-431

557

+421 (02) 60291 557

Doktorandi/PhD Students

Mgr. Ivana Bonková

G-402

394

+421 (02) 60296 394

Mgr. Bence Farkas

G-413

289

+421 (02) 60296 289

Mgr. Zuzana Goneková

G-413

289

+421 (02) 60296 289

Mgr. Michaela Matulová

G-413

392

+421 (02) 60296 392

Mgr. Lukáš Pašteka

G-402

394

+421 (02) 60296 394

Mgr. Filip Polák

G-413

392

+421 (02) 60296 392

Technici/Technicians

Miroslav Vančo

G-411

292

+421 (02) 60296 292

Martina Zemanová

G-402

394

+421 (02) 60296 394