Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra ložiskovej geológie

Katedra ložiskovej geológie je už od roku 1952 neoddeliteľnou súčasťou Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty.

Náplň katedry je rovnomerne rozložená na pedagogickú i vedeckú činnost.

Profilácia katedry je nasmerovaná na nerudné (predovšetkým ílové suroviny a zeolity) a rudné suroviny (tradičné aj netradičné - Nb, Ta, REE) z pohladu ich praktickej aplikácie ako aj ich využitia ako indikátorov geologických procesov. Ďalšou oblastou záujmu je vplyv banskej činnosti na životné prostredie.

foto-bana1.jpg