Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra ložiskovej geológie

Katedra ložiskovej geológie je už od roku 1952 neoddeliteľnou súčasťou Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty.

Náplň katedry je rovnomerne rozložená na pedagogickú i vedeckú činnost.

Profilácia katedry je nasmerovaná na nerudné (predovšetkým ílové suroviny a zeolity) a rudné suroviny (tradičné aj netradičné - Nb, Ta, REE) z pohladu ich praktickej aplikácie ako aj ich využitia ako indikátorov geologických procesov. Ďalšou oblastou záujmu je vplyv banskej činnosti na životné prostredie.

 

Informácie nájdete aj na starej webovej stránke PRIF UK

staryweb.fns.uniba.sk/?klg