Prírodovedecká fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Výbor Geografickej sekcie

vedúci sekcie: doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD. (prodekan)

predsedníctvo: doc. RNDr. Ján Buček, CSc., prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc., doc. RNDr. Eva Mičietová, CSc., prof. RNDr. Jozef Minár, CSc. (vedúci katedier)

rada pre pedagogiku: doc. RNDr. Ladislav Tolmáči, CSc. (predseda rady), doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc., doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc., prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc.,  Mgr. Alexandra Benová, PhD., Mgr. Miroslav Kožuch, PhD., prof. RNDr. Jozef Minár, CSc., RNDr. Igor Matečný, PhD., RNDr. Peter Likavský, CSc.

rada pre vedu: prof. RNDr. Pavol Korec, CSc. (predseda rady), doc. RNDr. Ján Buček, CSc., prof. RNDr. Anton Bezák, DrSc., doc. RNDr. Eva Rajčáková, CSc., doc. RNDr. Eva Mičietová, CSc.., Ing. Juraj Vališ, PhD., prof. RNDr. Jozef Minár, CSc., RNDr. Marián Jenčo, PhD.

členovia výboru "bez kresla": RNDr. Daniel Gurňák, PhD., RNDr. Norbert Polčák, PhD., CSc., RNDr. Vladimír Falťan, PhD., Mgr. Richard Feciskanin, PhD.