Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Výbor Geografickej sekcie

vedúci sekcie: doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD. (prodekan)

predsedníctvo: doc. RNDr. Ján Buček, CSc., RNDr. Igor Matečný, PhD.,  doc. RNDr. Eva Mičietová, CSc., prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD. (vedúci katedier)

rada pre pedagogiku: prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, CSc. (predseda rady), doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc., doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc.,  Mgr. Alexandra Benová, PhD., Mgr. Miroslav Kožuch, PhD., prof. RNDr. Jozef Minár, CSc., RNDr. Igor Matečný, PhD., RNDr. Peter Likavský, CSc.

rada pre vedu: prof. RNDr. Pavol Korec, CSc. (predseda rady), doc. RNDr. Ján Buček, CSc., doc. RNDr. František Križan PhD., doc. RNDr. Eva Rajčáková, CSc., doc. RNDr. Eva Mičietová, CSc.., Ing. Juraj Vališ, PhD., prof. RNDr. Jozef Minár, CSc., RNDr. Marián Jenčo, PhD.

členovia výboru "bez kresla": RNDr. Daniel Gurňák, PhD., RNDr. Norbert Polčák, PhD., CSc., RNDr. Vladimír Falťan, PhD., Mgr. Richard Feciskanin, PhD.