Prednášky Geovedy - Klub učiteľov geovied

Prednášky budú presunuté na náhradný termín

Kedy: 18.03.2020 o 14:30 do 17:30 hod. zrušený termín

Kde: miestnosť B1-322 (Plus), Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Geologický vývoj a stavba Bratislavy a okolia
Mgr. Imrich Sládek, PhD.

Dobrovoľníctvo v dažďových pralesoch na Sumatre
Tomáš Šmátrala a Michaela Kršáková

Plagát

Plagát v .pdf formáte  alebo  .jpg formáte

Kliknite na obrázok a obrázok sa zväčší

Organizuje

Kontakt

RNDr. Ivan Ružek, PhD. ivan.ruzekuniba.sk

Katedra fyzickej geografie a geoekológie 
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
Mlynská dolina, Ilkovičova 6 | 842 15  Bratislava 4
tel. +421 2 9014 9620 | kancelária B1-448