Prednáška "Zdravie a smrť v minulosti"

Prednášajúci: RNDr. Michaela Dörnhöferová, PhD. Katedra antropológie PriF UK
michaela.dornhoferovauniba.sk

Kedy: 22.01.2020 od 14:30 do 16:00 hod.

Kde: PriF UK v Bratislave, miestnosť B1-322 (Plus)

Plagát

Plagát v .pdf formáte  alebo  .jpg formáte

Kliknite na obrázok a obrázok sa zväčší

Organizuje

Kontakt

RNDr. Ivan Ružek, PhD. ivan.ruzekuniba.sk

Katedra fyzickej geografie a geoekológie 
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
Mlynská dolina, Ilkovičova 6 | 842 15  Bratislava 4
tel. +421 2 9014 9620 | kancelária B1-448