Geovedy 2020

2020/01/22 Prednáška "Zdravie a smrť v minulosti"

Zdravie a smrť v minulosti
Prednášajúci: RNDr. Michaela Dörnhöferová, PhD.

2020/02/26 Prednáška "Sanácia environmentálnej záťaže Vrakunská skládka"

Sanácia environmentálnej záťaže Vrakunská skládka
Prednášajúci: RNDr. Vlasta Jánová, PhD.

2020/03/18 Prednášky Geovedy - Klub učiteľov geovied

Prednášky budú presunuté na náhradný termín

Geologický vývoj a stavba Bratislavy a okolia
Prednášajúci: Mgr. Imrich Sládek, PhD.

Dobrovoľníctvo v dažďových pralesoch na Sumatre
Prednášajúci:Tomáš Šmátrala a Michaela Kršáková