2018/11/28 Prečo môžu vulkanické erupcie ohroziť život človeka?

Prednášajúci: RNDr. Ladislav Šimon, Phd.

28.11.2018 od 14:30 do 17:00 hod.

PriF UK v Bratislava, miestnosť B1-Plus

Organizuje

Prednášky sú realizované v rámci projektu KEGA 003UK-4/2017

Kontakt

RNDr. Ivan Ružek, PhD. ivan.ruzekuniba.sk

Katedra fyzickej geografie a geoekológie PRIF UK v Bratislave

Plagát

Plagát v .pdf formáte alebo .jpg formáte

Kliknite na obrázok a obrázok sa zväčší