2017/10/25 Prednášky v rámci Klubu učiteľov geovied

25. 10. 2017 od 14:30 - 17:30 hod.
PriF UK v Bratislave, Ilkovičova 6, Bratislava, miestnosť B1-PLUS

Revolúcia v evolúcii človeka

RNDr. Michaela Dörnhöferová, PhD. RNDr.

Paleoantropológia je veľmi dynamický vedný odbor, čo podtrhujú aj nové, priam „revolučné“ poznatky o vývoji ľudského rodu.
Najvýznamnejšími sú azda odpovede na otázky a problémy so stanovením počtu druhov rodu Homo, ich migrácií a vzájomnom krížení.
Toto všetko prispieva k prepisovaniu, dopĺňaniu či uberaniu jednotlivých vetiev rodostomu na vrchole, ktorého sú dnešní moderní ľudia.

Madeira, zelená perla Atlantiku

RNDr. Ivan Ružek, PhD., PaedDr. Ivan Pasternak

Rozsiahle vavrínové lesy s množstvom jedinečných druhov rastlín a živočíchov, vyhasnuté sopky, vulkanické jaskyne, nekonečné levady s turistickými chodníkmi, historické mestá, nádherné tropické parky, rozsiahle plantáže banánovníkov a tropického ovocia, divoké pobrežie, vysoké útesy strmo vystupujúceho z oceánu – to všetko ponúka Madeira, jedinečné súostrovie vo vodách Atlantiku.

Prednášky sú realizované v rámci projektu KEGA 003UK-4/2017

Klub učiteľov geovied, odborná skupina pri Slovenskej geologickej spoločnosti SAV

Kontakt

RNDr. Ivan Ružek, PhD. ruzekfns.uniba.sk

Katedra fyzickej geografie a geoekológie PRIF UK v Bratislave

Plagát

Plagát v pdf formáte

Kliknite na obrázok a obrázok sa zväčší