Geovedy 2024

2024/01/24 Digitálne technológie vo vzdelávaní

Digitálne technológie vo vzdelávaní
Prednášajúci: RNDr. Henrieta Mázorová, PhD.

2024/02/21 Popularizácia prírodných vied

Popularizácia prírodných vied – ako sa zabávať na dôchodku
Prednášajúci: Prof. Ing. Karol Jesenák, CSc.

2024/03/20 Prednášky klubu učiteľov geovied

Sanácia hradného brala Strečno
Prednášajúci: RNDr. Branislav Prelovský, GEOSOUL, s. r. o., Bratislava

GNSS – s navigáciou sa nestratím
Prednášajúci: Bc. Erika Bugáňová & Bc. Adam Lovich
Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky PriF UK

2024/04/17 Čo je sucho a je na Slovensku reálnym problémom?

Čo je sucho a je na Slovensku reálnym problémom?
Mgr. Lívia Labudová, PhD.
Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava

2024/05/22 Travertíny – najvýznamnejšie dekoračné kamene na Slovensku

Travertíny – najvýznamnejšie dekoračné kamene na Slovensku
doc. RNDr. Daniel Pivko, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
Katedra geológie a paleontológie