Prednáška Popularizácia prírodných vied – ako sa zabávať na dôchodku

21.2.2024 od 15:00 do 17:00 h

Dištančne – cez aplikáciu MS Teams   Pripojte sa na  https://lnk.sk/pyk0
Prezenčne – PriF UK v Bratislave, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, Bratislava, miestnosť B1-PLUS

Popularizácia prírodných vied
– ako sa zabávať na dôchodku

Prof. Ing. Karol Jesenák, CSc.

Popularizácia vedy je široká téma, na ktorú sa možno dívať z rôznych pohľadov. Diskusia o nej sa väčšinou zužuje na jej vzdelávací význam. S tým nemožno polemizovať, avšak je tu aj mnoho sporných otázok týkajúcich sa jej foriem, úrovne a motivácií. Prednáška bude pohľadom na to, ako sa k tejto téme postavil jej autor  počas posledných dvadsiatich rokov..

Plagát

Plagát   [.pdf]    [.jpg]    

Kliknite na plagát a plagát sa zväčší.

Projekt KEGA

Klub učiteľov geovied, odborná skupina pri Slovenskej geologickej spoločnosti SAV
V rámci aktivít projektu KEGA č. 065UK-4/2021
a s podporou Katedry fyzickej geografie a geoinformatiky PriF UK v Bratislave
https://fyzgis.fns.uniba.sk/

https://www.geologickaspolocnost.sk/

Organizuje

Kontakt

RNDr. Ivan Ružek, PhD. ivan.ruzekuniba.sk

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta 
Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky
Mlynská dolina, Ilkovičova 6 | 842 15  Bratislava 4
tel. +421 2 9014 9620 | kancelária B1-448
Náučné chodníky na Slovensku - naucnechodniky.eu