Prednáška Čo je sucho a je na Slovensku reálnym problémom?

17.4.2024 od 15:00 do 17:00 h

Dištančne – cez aplikáciu MS Teams. Pripojte sa na https://lnk.sk/fuef
Prezenčne – PriF UK v Bratislave, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, Bratislava, miestnosť B1-PLUS

Čo je sucho
a je na Slovensku reálnym problémom?

Mgr. Lívia Labudová, PhD.
Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava

V kontexte klimatickej zmeny je sucho v posledných dvoch desaťročiach veľmi diskutovanou témou na vedeckej, ale aj politickej úrovni. Čo presne však tento pojem skrýva? Je tento extrémny jav naozaj aktuálnym problémom nielen v Európe, ale aj na Slovensku? Odpovede na tieto otázky, ale aj oveľa viac o jeho operatívnom sledovaní a zmenách v jeho výskyte, ktoré sme zaznamenali, sa dozviete počas prednášky.

Plagát

Plagát   [.pdf]    [.jpg]    

Kliknite na plagát a plagát sa zväčší.

Projekt KEGA

Klub učiteľov geovied, odborná skupina pri Slovenskej geologickej spoločnosti SAV
V rámci aktivít projektu KEGA č. 065UK-4/2021
a s podporou Katedry fyzickej geografie a geoinformatiky PriF UK v Bratislave
https://fyzgis.fns.uniba.sk/

https://www.geologickaspolocnost.sk/

Organizuje

Kontakt

RNDr. Ivan Ružek, PhD. ivan.ruzekuniba.sk

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta 
Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky
Mlynská dolina, Ilkovičova 6 | 842 15  Bratislava 4
tel. +421 2 9014 9620 | kancelária B1-448
Náučné chodníky na Slovensku - naucnechodniky.eu