Prednáška Travertíny – najvýznamnejšie dekoračné kamene na Slovensku

22.05.2024  15:00 – 17:00 h

Dištančne – cez aplikáciu MS Teams   Pripojte sa na https://lnk.sk/bsdl
Prezenčne – PriF UK v Bratislave, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, Bratislava B1-PLUS

Travertíny – najvýznamnejšie dekoračné kamene na Slovensku

doc. RNDr. Daniel Pivko, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
Katedra geológie a paleontológie

Prednáška prezentuje najnovšie poznatky o vzniku travertínov a penovcov, o úlohe rôznych organizmov pri ich vzniku. Poznatky boli aplikované na slovenské výskyty, dokumentované fotografiami a kresbami. Mnoho travertínom budovaných foriem reliéfu je chránených. Viaceré travertíny na Slovensku sa ťažili a vyvážali nielen do Česka, ale aj do mnohých západných krajín a Ameriky. Obkladali sa s nimi reprezentačné budovy a miestnosti a ojedinele z nich tesali i sochy.

Plagát

Plagát   [.pdf]    [.jpg]    

Kliknite na plagát a plagát sa zväčší.

Projekt KEGA

Klub učiteľov geovied, odborná skupina pri Slovenskej geologickej spoločnosti SAV
V rámci aktivít projektu KEGA č. 065UK-4/2021
a s podporou Katedry fyzickej geografie a geoinformatiky PriF UK v Bratislave
https://fyzgis.fns.uniba.sk/

https://www.geologickaspolocnost.sk/

Organizuje

Kontakt

RNDr. Ivan Ružek, PhD. ivan.ruzekuniba.sk

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta 
Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky
Mlynská dolina, Ilkovičova 6 | 842 15  Bratislava 4
tel. +421 2 9014 9620 | kancelária B1-448
Náučné chodníky na Slovensku - naucnechodniky.eu