2018/09/26 Prednáška Tektonika litosferických platní a Západné Karpaty

Kedy: 26. 09. 2018 14:30 - 17:00 hod.

Kde: PriF UK v Bratislave, Ilkovičova 6, Bratislava, B1-PLUS

Prednášajúci: doc. RNDr. Jozef Hók, CSc.

Prednáška zameraná na:

• históriu odhaľovania zjednocujúcej teórie dynamiky Zeme,
• základné princípy stavby zemského telesa a ich význam,
• princípy mechanizmu pohybu litosferických platní,
• procesy spojené s pohybom litosferických platní,
• vzťah pohybu platní a vývoja Západných Karpát.

Organizuje

Prednášky sú realizované v rámci projektu KEGA 003UK-4/2017

Kontakt

RNDr. Ivan Ružek, PhD. ivan.ruzekuniba.sk

Katedra fyzickej geografie a geoekológie PRIF UK v Bratislave

Plagát

Plagát v .pdf formáte alebo .jpg formáte

Kliknite na obrázok a obrázok sa zväčší