2018/10/24 Prednáška Andské sopky - nebezpečné krásky

24.10.2018 od 14:30 do 17:00 hod.

na PriF UK v Bratislave, v miestnosti B1-PLUS

Prednášajúci:

  • RNDr. Ivan Ružek, PhD.
  • PaedDr. Ivan Pasternak

Život v juhoamerických Andách je úzko spätý so sopkami a sopečnou činnosťou. Úrodné pôdy, bohaté zásoby nerastov, nádherná krajina - to všetko je ľuďom dostupné, kým z času na čas, sopky neukážu svoju ničivú silu.

Organizuje

Prednášky sú realizované v rámci projektu KEGA 003UK-4/2017

Kontakt

RNDr. Ivan Ružek, PhD. ivan.ruzekuniba.sk

Katedra fyzickej geografie a geoekológie PRIF UK v Bratislave

Plagát

Plagát v .pdf formáte alebo .jpg formáte

Kliknite na obrázok a obrázok sa zväčší