Geovedy 2019

2019/01/30 Prednášky v rámci Klubu učiteľov geovied

1. Moderné metódy a inovácie vo výskume skalných svahov (doc. Mgr. Vladimír Greif, PhD.),

2. Geovedné zaujímavosti Maďarska (doc. RNDr. Lídia Turanová, PhD.)

2019/02/20 Prednášky v rámci Klubu učiteľov geovied

1. Prečo nás fascinujú diamanty (PaedDr. Ján Štubňa, PhD.)

2. Aktivity terénneho vzučovania na náučných chodníkoch (Bc. Jana Hlistová)

2019/03/20 Prednášky v rámci Klubu učiteľov geovied

1. Geopark Malé Karpaty Využijeme potenciál celého pohoria? (RNDr. Ján Madarás, PhD.)

2. Japonsko. Ako porozumieť krajine a vyhnúť sa kultúrnemu šoku (RNDr. Karol Kasala, PhD.)

2019/04/17 Prednáška Evolúcia minerálov

Evolúcia minerálov (prof. RNDr. Pavel Uher, CSc.)

2019/06/05 Prednáška Geologické zaujímavosti Maďarska

Geologické zaujímavosti Maďarska (Mgr. Balázs Kronome, PhD.)

2019/09/18 Prednáška Banské odpady ako sekundárne zdroje nerastných surovín

Banské odpady ako sekundárne zdroje nerastných surovín (prof. RNDr. Otília Lintnerová, CSc.)

2019/10/23 Prednáška Keď mikroorganizmy "dolujú"

Keď mikroorganizmy "dolujú" (RNDr. Martin Urík, PhD.)

2019/11/27 Prednášky v rámci Klubu učiteľov geovied

Aktuálny stav monitorovania environmentálnych záťaží na území Bratislavy, RNDr. Katarína Benková

Banskoštiavnická vodohospodárska sústava, Ing. Michal Červeň

2019/12/18 Prednáška "Problémy environmentálnych záťaží"

Historické a aktuálne problémy environmentálnych záťaží
Prednášajúci: RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD.