Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Geovedy 2019

2019/01/30 Prednášky v rámci Klubu učiteľov geovied

1. Moderné metódy a inovácie vo výskume skalných svahov (doc. Mgr. Vladimír Greif, PhD.),

2. Geovedné zaujímavosti Maďarska (doc. RNDr. Lídia Turanová, PhD.)

2019/02/20 Prednášky v rámci Klubu učiteľov geovied

1. Prečo nás fascinujú diamanty (PaedDr. Ján Štubňa, PhD.)

2. Aktivity terénneho vzučovania na náučných chodníkoch (Bc. Jana Hlistová)