Prednáška Keď mikroorganizmy "dolujú"

Prednášajúci: RNDr. Martin Urík, PhD.

Kedy: 23.10.2019 od 14:30 do 16:00 h

Kde: PriF UK v Bratislave, miestnosť B1-322 (Plus)

Plagát

Plagát v .pdf formáte  alebo  .jpg formáte

Kliknite na obrázok a obrázok sa zväčší

Organizuje

Prednášky sa konajú v rámci projektu KEGA č. 003UK-4/2017

Kontakt

RNDr. Ivan Ružek, PhD. ivan.ruzekuniba.sk

Katedra fyzickej geografie a geoekológie PRIF UK v Bratislave