Prednáška Geologické zaujímavosti Maďarska

Prednášajúci: Mgr. Balázs Kronome, PhD.

Kedy: 5.6.2019   14:30 - 17:00 h

Kde: PriF UK v Bratislave, miestnosť B1-322 (Plus)

Plagát

Plagát v .pdf formáte  alebo  .jpg formáte

Kliknite na obrázok a obrázok sa zväčší

Organizuje

Prednášky sa konajú v rámci projektu KEGA č. 003UK-4/2017

Kontakt

RNDr. Ivan Ružek, PhD. ivan.ruzekuniba.sk

Katedra fyzickej geografie a geoekológie PRIF UK v Bratislave