Prednáška "Problémy environmentálnych záťaží"

Prednášajúci: RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD.

Kedy: 18.12.2019 od 14:30 do 16:00 hod.

Kde: PriF UK v Bratislave, miestnosť B1-322 (Plus)

Plagát

Plagát v .pdf formáte  alebo  .jpg formáte

Kliknite na obrázok a obrázok sa zväčší

Organizuje

Prednášky sa konajú v rámci projektu KEGA č. 003UK-4/2017

Kontakt

RNDr. Ivan Ružek, PhD. ivan.ruzekuniba.sk

Katedra fyzickej geografie a geoekológie 
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
Mlynská dolina, Ilkovičova 6 | 842 15  Bratislava 4
tel. +421 2 9014 9620 | kancelária B1-448