Prednáška Banské odpady ako sekundárne zdroje nerastných surovín

Prednášajúci: prof. RNDr. Otília Lintnerová, CSc.

Kedy: 18.09.2019 od  14:30 - 17:00 h

Kde: PriF UK v Bratislave, miestnosť B1-322 (Plus)

Plagát

Plagát v .pdf formáte  alebo  .jpg formáte

Kliknite na obrázok a obrázok sa zväčší

Organizuje

Prednášky sa konajú v rámci projektu KEGA č. 003UK-4/2017

Kontakt

RNDr. Ivan Ružek, PhD. ivan.ruzekuniba.sk

Katedra fyzickej geografie a geoekológie PRIF UK v Bratislave